Disclaimer

De makers van deze website betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Wij aanvaarden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Verder hebben wij ons veel moeite getracht om de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen te respecteren. Mocht u desondanks een afbeelding tegenkomen die wij niet hadden mogen plaatsen, of waarvan de bronvermelding ontbreekt, neemt u dan even contact met ons op.